Jesteśmy o krok przed innymi i jako jedna z niewielu szkół w Polsce, kształcimy w oparciu o system dualny.

Co to oznacza?

U nas zawodu uczysz się od wykwalifikowanych instruktorów w najlepszych lokalnych firmach. Będziesz nie tylko uczniem, ale również pracownikiem młodocianym i podpiszesz pierwszą w życiu umowę o pracę. Za praktyki otrzymasz comiesięczne wynagrodzenie.

W pierwszej klasie nasi uczniowie trzy dni spędzają w szkole, ucząc się przedmiotów ogólnokształcących, a dwa dni na praktycznej nauce zawodu u wybranego przez siebie pracodawcy. Przedmioty zawodowe teoretyczne realizowane są w szkole w zawodach: fryzjer, cukiernik, kucharz, sprzedawca, w pozostałych przez miesiąc w każdym roku szkolnym na kursach dokształcających w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy.


Korzyści z nauki w systemie dualnym:


Większa szansa na zatrudnienie po zakończeniu szkoły

Nauka zawodu w realnych warunkach pracy, a nie w szkolnych warsztatach

Wynagrodzenie za praktyczną naukę zawodu

Odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Nasi uczniowie szybciej niż inni zdobywają doświadczenie zawodowe (po ukończeniu szkoły będziesz miał już trzyletni staż pracy)