Sekretariat nieczynny

22 marca 2023

Uwaga! Informujemy, że 25 marca (sobota) sekretariat wyjątkowo będzie nieczynny. Prosimy o zgłaszanie spraw i odbiór zaświadczeń w tygodniu.

Czytaj więcej

Spotkanie z rodzicami

6 marca 2023

Rodzice uczniów klas I i II! Zapraszamy serdecznie na spotkanie z Dyrektorem Szkoły, które odbędzie się w czwartek 9 marca o godzinie 17:00 na II piętrze w sali 212 (aula). Podczas spotkania zostaną omówione kwestie dotyczące likwidacji szkoły i przedstawione propozycje kontynuacji nauki.  

Czytaj więcej

Informacja- likwidacja branżowej szkoły

28 lutego 2023

Poniżej przedstawiamy wiadomość dot. likwidacji szkoły. Jednocześnie informujemy, że nabory w naszych pozostałych szkołach odbywają się bez zmian. Zachęcamy do udziału w rekrutacji w Technikum Menedżerskim.  Na podstawie art. 172 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.), Dyrektor Szkół, w imieniu organu prowadzącego Szkoły  Sokrates Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, że z dniem 31 sierpnia 2023 r.  likwiduje Branżową Szkołę I Stopnia Start w Bydgoszczy oraz Branżową Szkołę II Stopnia Start w Bydgoszczy. W związku z powyższym informuję, że działalność szkół w roku szkolnym 2022/2023 nie ulega zmianie i odbywa się zgodnie obowiązującym kalendarzem roku szkolnego, tj.: – 16.06.2023r. wystawienie ocen rocznych dla uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich, – 19.06.2023r. Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna klas pierwszych, drugich i trzecich, – czerwiec 2023 Egzaminy zawodowe  uczniów klas trzecich zgodnie z harmonogramem, – 23.06.2023r. Zakończenie roku szkolnego 2022/2023, – 23-25.08.2023r. Egzaminy poprawkowe, – sierpień 2023r.  Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna uzupełniająca. Jednocześnie informuję, iż dokumenty ucznia zostaną przekazane wskazanej szkole, w której uczeń będzie kontynuować naukę od 1 września 2023 roku lub będzie można odebrać je osobiście (rodzic lub pełnoletni uczeń) od 7 sierpnia 2023r. w siedzibie szkoły. Wyboru nowej szkoły dokonuje uczeń wraz z rodzicami.

Czytaj więcej

Nabór 2023/2024

27 lutego 2023

Informujemy, że nie prowadzimy naboru do Branżowej Szkoły II stopnia w roku szkolnym 2023/2024. Zapraszamy do udziału w rekrutacji w naszych pozostałych szkołach.

Czytaj więcej

Nabór 2023/2024

27 lutego 2023

Informujemy, że nie prowadzimy naboru do Branżowej Szkoły I stopnia w roku szkolnym 2023/2024. Zapraszamy do udziału w rekrutacji w naszym technikum (https://technikum.plm.pl/).

Czytaj więcej

Egzamin semestralny

14 stycznia 2023

Drodzy słuchacze! Egzaminy semestralne odbywają się 21-22 stycznia 2023r.: sobota 21 stycznia egzaminy w formie pisemnej z przedmiotów zawodowych niedziela 22 stycznia 2023 egzaminy pisemne i ustne z przedmiotów ogólnokształcących. Obecność na egzaminach jest obowiązkowa- tylko zaliczenie egzaminu daje promocję na kolejny semestr, ocena z egzaminu jest oceną semestralną.

Czytaj więcej

Harmonogram egzaminów zawodowych

20 grudnia 2022

Poniżej przedstawiamy skrócony harmonogram egzaminów zawodowych w sesji styczeń 2023r. Trzymamy kciuki za Was! Pamiętajcie- bądźcie minimum 45 minut przed rozpoczęciem egzaminów wraz z dokumentem tożsamości.

Czytaj więcej

Zebrania z rodzicami

30 listopada 2022

Serdecznie zapraszamy na zebrania z rodzicami uczniów klas I i II, które odbędą się 15 grudnia o godzinie 16:30. Dla rodziców uczniów klas I o godzinie 16:30 odbędzie się spotkanie z pedagogiem w sali 212, po nim spotkania z wychowawcami w salach. Głównym celem spotkania będzie poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach semestralnych. Serdecznie zapraszamy!

Czytaj więcej

Zmiana terminu zjazdu

30 listopada 2022

Ze względów organizacyjnych na prośbę słuchaczy zmieniamy termin zjazdu styczniowego, zamiast 7-8 stycznia zjazd odbędzie się 14-15 stycznia.

Czytaj więcej

Zebrania z rodzicami

8 września 2022

Szanowni Państwo, Informujemy, że spotkanie rodziców z wychowawcami klas odbędzie się 15 września (czwartek) w następujących godzinach: Klasy 2 i 3- godzina 16:00 Klasy 1- godzina 16:30 Klasa 1A- sala 203 Klasa 1B- sala 202 Klasa 1C- sala 212 Klasa 1D- sala 110 Serdecznie zapraszamy!

Czytaj więcej