Przedłużenie zdalnego nauczania

4 listopada 2020

Informujemy, że nauczanie zdalne zostaje przedłużone do 29 listopada br. Do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Czytaj więcej

Pomoc pedagoga w trakcie nauki zdalnej

27 października 2020

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele Sytuacja dla nas wszystkich jest bardzo trudna i niecodzienna. Wymaga pełnej mobilizacji i współdziałania. Zdaję sobie sprawę, że wkładacie wiele trudu w organizację nauki w domu. Doceniam odpowiedzialne podejście uczniów, dla których ten czas jest szczególnie trudny. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie. Nie zapominajcie, że każdego dnia jestem dla Was dostępna. Jeśli potrzebujecie pomocy, wsparcia, porady, bądź po prostu chcecie porozmawiać, zapraszam na spotkanie online poprzez teams bądź też za pomocą dziennika elektronicznego oraz innych dostępnych komunikatorów. Wasz Pedagog 😀

Czytaj więcej

Nauka zdalna

18 października 2020

Drodzy uczniowie! Od jutra rozpoczynamy naukę zdalną 🙂 – zajęcia będą odbywały się poprzez Microsoft Teams zgodnie z planem lekcji, – szczegółową instrukcję otrzymaliście w wiadomości, którą znajdziecie w dzienniku elektronicznym, – praktyczna nauka zawodu pozostaje bez zmian- w dni praktyk chodzicie do pracodawcy, O kolejnych zmianach będziemy Was informować na bieżąco. Pozdrawiamy! 🙂

Czytaj więcej

Dzień nauczyciela

14 października 2020

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom i pracownikom związanym ze szkołą życzymy wiele sukcesów, cierpliwości i uśmiechu. 🙂

Czytaj więcej

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego

25 sierpnia 2020

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego: Godzina 8:30- klasa 1A sala 7, Godzina 9:00- klasa 1C sala 6, Godzina 10:00- klasa 1B sala 7, Godzina 10:30- klasa 2A sala 1, Godzina 11:00- klasa 2B sala 6, Godzina 11:00- klasa 2C sala 4, Godzina 12:00- klasa 2D sala 7, Godzina 12:30- klasa 3A i 3B sala 6. W dniu rozpoczęcia roku szkolnego uczniowie są zwolnieni z praktycznej nauki zawodu. Ważne informacje: 1.Na rozpoczęcie roku szkolnego może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 2. Na rozpoczęcie roku szkolnego nie może przyjść osoba, która przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 3.Wchodząc na teren szkoły należy zasłonić usta i nos maseczką, zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) od innych osób. 4.Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce. 😊

Czytaj więcej

Wykaz podręczników oraz podział na klasy

24 sierpnia 2020

Wykaz podręczników dla klas pierwszych -> https://start-bydgoszcz.pl/wp-content/uploads/2016/11/wykaz-podręczników-2020-2021.pdf Uczniowie otrzymają szczegółowe informacje od nauczycieli w szkole. Proponujemy zaczekać z zakupem podręczników- często uczniowie ze starszych klas organizują sprzedaż lub mamy możliwość zamówienia książek przez szkołę ze zniżkami. Część nauczycieli udostępnia uczniom kserówki lub gotowe notatki. Podział klas pierwszych -> https://start-bydgoszcz.pl/wp-content/uploads/2016/11/lista-podział-klas-2020-2021.pdf Plan lekcji zostanie udostępniony w najbliższych dniach.

Czytaj więcej

Sekretariat nieczynny

13 sierpnia 2020

Informujemy, że 14.08.2020r. sekretariat szkoły jest nieczynny. Zapraszamy w poniedziałek 🙂

Czytaj więcej

Procedury bezpieczeństwa w czasie konsultacji

2 czerwca 2020

Procedury bezpieczeństwa dotyczące organizacji konsultacji w Branżowej Szkole I stopnia START w Bydgoszczy od 1 czerwca 2020 r. do odwołania. Postanowienia ogólne Od 1 czerwca 2020 r. przywracamy możliwość, prowadzenia bezpośrednich konsultacji dla uczniów przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. PROCEDURY SANITARNE W TRAKCIE PROWADZENIA KONSULTACJI – Ze względu na sytuację epidemiczną liczebność grupy na konsultacje ogranicza się do 12 osób. – Konsultacje prowadzić będą nauczyciele nauczający przedmiotu w danej klasie. – Konsultacje odbywać się będą w wyznaczonych salach. – Należy zadbać o to, aby sale były wietrzone raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. – Minimalna przestrzeń w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jedno dziecko i każdego opiekuna. – Odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna). – W sali, w której będą odbywać się konsultacje, nie może być przedmiotów czy sprzętów, których nie można skutecznie zdezynfekować. – Uczniowie będą posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. – Uczeń nie powinien zabierać ze sobą na konsultacje niepotrzebnych przedmiotów. – Podczas konsultacji obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych przez uczniów i nauczycieli. – Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu. – Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami przebywającymi na konsultacjach. – Podczas prowadzenia konsultacji należy zachować dystans pomiędzy nauczycielem, a uczniami. – Wymiar konsultacji zostanie ustalony z uwzględnieniem potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły. – Harmonogram i organizację konsultacji grupowych ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z nauczycielami. – Harmonogram konsultacji zostanie upowszechniony wśród nauczycieli, uczniów i rodziców poprzez umieszczenie na stronie internetowej Szkoły oraz w inny przyjęty w szkole sposób. – Konsultacje indywidualne ustala się poprzez sekretariat szkoły nauczyciel przedmiotu z zainteresowanym uczniem. – Po zakończeniu konsultacji indywidualnych czy grupowych należy dezynfekować sale i znajdujące się w niej urządzenia. – W konsultacjach mogą uczestniczyć tylko uczniowie/uczennice zdrowi/ zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną. – Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby, należy go odizolować w wyznaczonym miejscu, z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni – Osoby dorosłe oraz dzieci, wchodzące do budynku powinny zdezynfekować ręce, obowiązkowe są również maseczki, inny materiał zakrywający usta i nos. – Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem, – Dyrektor szkoły zapewnia sprzęt i środki, instruuje pracowników obsługi oraz monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków. – Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta, znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. – Personel pracujący z uczniami i pozostali pracownicy powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos. Promowanie zasad higieny i umożliwienie ich […]

Czytaj więcej

Już jest! Rekrutacja online!

15 maja 2020

Zapraszamy do złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły drogą elektroniczną, to bardzo proste! Wystarczy wejść w zakładkę: Rekrutacja 2020 i wybrać Rekrutacja online lub kliknij w link: https://start-bydgoszcz.pl/rekrutacja-online/. Po wypełnieniu wszystkich pól kliknij: wysyłam wniosek rekrutacyjny, natychmiast pojawi się on u nas. Nie zwlekaj- zarezerwuj sobie miejsce w naszej szkole już teraz! 🙂

Czytaj więcej

Rekrutacja trwa!

2 kwietnia 2020

Ósmoklasisto! Rekrutacja do klasy pierwszej już trwa! Co musisz zrobić, aby się zapisać? – wybierz swój wymarzony zawód, – pobierz nasz wniosek: WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY – wypełnij go elektronicznie lub wydrukuj i wypisz ręcznie, – pozostaw podpis rodzica pusty- poprosimy o potwierdzenie rodzica, gdy wrócimy już do szkoły, – jeżeli wypełniałeś wniosek ręcznie- prześlij do nas skan lub zdjęcie wypełnionego wniosku, – jeżeli wypełniałeś wniosek elektronicznie- zapisz go i prześlij do nas (wszystkie czerwone pola muszą być wypisane), – wniosek możesz przesłać na maila: sekretariat@start-bydgoszcz.pl, – jak tylko dostaniemy wniosek- odpiszemy Ci wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia. Liczy się kolejność składanych wniosków. Liczba miejsc jest ograniczona! Powodzenia! 🙂

Czytaj więcej