Nauka w Branżowej Szkole II stopnia trwa 2 lata. Po skończeniu przystąpisz do matury i egzaminu zawodowego na poziomie technika.

Masz do wyboru dwie opcje: nauka w formie dziennej lub zaocznej. W formie dziennej zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do piątku, w formie zaocznej w soboty i niedziele co dwa tygodnie (szczegółowy harmonogram zostanie przedstawiony na pierwszych zajęciach).

Będziesz uczył się najważniejszych do matury przedmiotów: język polski, język angielski, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie, wychowanie fizyczne (tylko w formie dziennej). Przedmioty zawodowe odbędą się w formie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych.

W cyklu dwuletnim przewidziano 4 tygodnie praktyk zawodowych (140 godzin) u wybranego przez Was pracodawcę.

Za naukę w Branżowej Szkole II stopnia przewidujemy opłatę czesnego. Wysokość około 100zł miesięcznie.