Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego:

Godzina 8:30- klasa 1A sala 7,
Godzina 9:00- klasa 1C sala 6,
Godzina 10:00- klasa 1B sala 7,
Godzina 10:30- klasa 2A sala 1,
Godzina 11:00- klasa 2B sala 6,
Godzina 11:00- klasa 2C sala 4,
Godzina 12:00- klasa 2D sala 7,
Godzina 12:30- klasa 3A i 3B sala 6.

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego uczniowie są zwolnieni z praktycznej nauki zawodu.

Ważne informacje:

1.Na rozpoczęcie roku szkolnego może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Na rozpoczęcie roku szkolnego nie może przyjść osoba, która przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3.Wchodząc na teren szkoły należy zasłonić usta i nos maseczką, zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) od innych osób.

4.Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce. 😊