Poniżej przedstawiamy wiadomość dot. likwidacji szkoły. Jednocześnie informujemy, że nabory w naszych pozostałych szkołach odbywają się bez zmian. Zachęcamy do udziału w rekrutacji w Technikum Menedżerskim. 

Na podstawie art. 172 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.), Dyrektor Szkół, w imieniu organu prowadzącego Szkoły  Sokrates Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, że z dniem 31 sierpnia 2023 r.  likwiduje Branżową Szkołę I Stopnia Start w Bydgoszczy oraz Branżową Szkołę II Stopnia Start w Bydgoszczy.

W związku z powyższym informuję, że działalność szkół w roku szkolnym 2022/2023 nie ulega zmianie i odbywa się zgodnie obowiązującym kalendarzem roku szkolnego, tj.:

– 16.06.2023r. wystawienie ocen rocznych dla uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich,

– 19.06.2023r. Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna klas pierwszych, drugich i trzecich,

– czerwiec 2023 Egzaminy zawodowe  uczniów klas trzecich zgodnie z harmonogramem,

– 23.06.2023r. Zakończenie roku szkolnego 2022/2023,

– 23-25.08.2023r. Egzaminy poprawkowe,

– sierpień 2023r.  Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna uzupełniająca.

Jednocześnie informuję, iż dokumenty ucznia zostaną przekazane wskazanej szkole, w której uczeń będzie kontynuować naukę od 1 września 2023 roku lub będzie można odebrać je osobiście (rodzic lub pełnoletni uczeń) od 7 sierpnia 2023r. w siedzibie szkoły. Wyboru nowej szkoły dokonuje uczeń wraz z rodzicami.