UCZYMY W BRANŻACH POSZUKIWANYCH NA RYNKU PRACY


Technik usług fryzjerskich

Technik technologii żywności

Technik usług kelnerskich

Technik handlowiec

Technik logistyk

Technik elektryk

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik pojazdów samochodowych

Technik budownictwa