Kurs przygotowania pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

 

Kurs przeznaczony jest dla mistrzów, właścicieli i pracowników zakładów usługowych, rzemieślniczych i produkcyjnych chcących przyjąć pracowników młodocianych. Przygotowuje do samodzielnego planowania i organizowania pracy związanej z prowadzeniem praktycznej nauki zawodu dla uczniów i młodocianych pracowników dzięki wykorzystaniu niezbędnej wiedzy z dziedziny psychologii i pedagogiki.

  • uprawnia do przyjmowania praktykantów na praktyczną naukę zawodu, 
  • następna edycja kursu: prowadzimy ciągły nabór- planowany termin najbliższego kursu: czerwiec 2021r. 
  • koszt: 350zł brutto– na prośbę pracodawcy wystawiamy fakturę VAT,
  • posiadamy zgodę Kujawsko- Pomorskiego Kuratora Oświaty, numer zatwierdzenia programu: B/5633/8/2020.

Program kursu

Program kursu obejmuje w sumie 48 godzin dydaktycznych, w tym 5 godzin zajęć z podstaw pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy, 8 godzin elementów psychologii w komunikacji i relacjach „instruktor – osoba ucząca się”, 27 godzin metodyki praktycznej nauki zawodu oraz 8 godzin umiejętności dydaktycznych. Obecnie w wyniku istniejącej sytuacji epidemicznej zajęcia odbywają się online.


Do kogo kierowany jest kurs?

Wymagania wstępne dla kandydata chcącego rozpocząć kurs ( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu):

Lp. Rodzaj ukończonej szkoły Przygotowanie zawodowe Wymagany staż pracy
w zawodzie nauczanym
1. Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia Tytuł zawodowy w nauczanym zawodzie lub w zawodzie pokrewnym do zawodu Minimum 6 lat
2. Ukończenie LO, liceum zawodowego, liceum techniczne­go, liceum profilo­wanego, techni­kum lub średniego studium zawodowego, szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej Tytuł robotnika wykwalifikowane­go lub równorzędny w zawodzie, które­go będzie nauczać Minimum 4 lata
3. Wyższe Brak wymogu tytułu zawodowego, specjalność studiów zgodna z nauczanym zawo­dem Minimum 2 lata
4. Wyższe Brak wymogu tytułu zawodowego, specjalność studiów niezgodna z nauczanym zawo­dem Minimum 4 lata

Zaświadczenie:

  • Zaświadczenie o ukończeniu kursu jest dożywotnie,
  • Wydane zaświadczenie jest takie samo jak w kursie stacjonarnym,
  • Zaświadczenie jest akceptowane w całym kraju,
  • Zaświadczenie zgodne ze wzorem Ministra Edukacji Narodowej.

 

Zapisy:

Zapisy przyjmujemy poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy: sekretariat@start-bydgoszcz.pl lub pocztą na adres: Branżowa Szkoła I stopnia START ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz.

Więcej szczegółów udzielamy telefonicznie pod numerami: 52 322 20 20 wew.4, 509 831 160, 517 147 317 oraz poprzez maila: sekretariat@start-bydgoszcz.pl