Drodzy słuchacze!

Przypominamy, że do końca sierpnia jesteście zobowiązani do odbycia praktyki zawodowej w zakładzie pracy w wymiarze 140h. Bardzo proszę o zgłaszanie się do sekretariatu po odbiór zaświadczeń zwalniających z praktyki dla osób pracujących w zawodzie (do wypełnienia przez pracodawcę, można pobrać tutaj: zaświadczenie o praktykach ) oraz zgłaszanie się tych osób, które nie pracują w zawodzie i będą odbywały praktyki w okresie lipiec-sierpień.

Zwolnienie z obowiązku odbycia praktyki zawodowej zgodnie z § 25. ust. 1b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Programy nauczania:

program praktyki zawodowej -technik żywienia i usług gastronomicznych

program praktyki zawodowej -technik technologii żywności

program praktyki zawodowej -technik usług fryzjerskich

program praktyki zawodowej -technik handlowiec