Nauka w Branżowej Szkole II stopnia trwa 2 lata. Po jej ukończeniu przystąpisz do matury i egzaminu zawodowego na poziomie technika.

 

Uwaga! Branżowa Szkoła II stopnia jest kontynuacją zawodu ukończonego w Branżowej szkole I stopnia:

  1.  Cukiernik -> technik technologii żywności
  2.  Fryzjer-> technik usług fryzjerskich
  3.  Kucharz-> technik żywienia i usług gastronomicznych
  4.  Sprzedawca-> technik handlowiec
-⇒ Ze względu na największe zainteresowanie proponujemy naukę w formie zaocznej w soboty i niedziele, co dwa tygodnie (średnio 7- 8  godzin lekcyjnych, szczegółowy harmonogram zostanie przedstawiony na pierwszych zajęciach).
Organizujemy dualny system kształcenia (nauka w szkole i u pracodawcy), zakładamy, że jedną sobotę w miesiącu uczysz się zawodu w szkole, drugą u pracodawcy (jeżeli pracujesz w zawodzie ustalasz dzień z pracodawcą, jeżeli nie- pomagamy w znalezieniu praktyk).
Będziesz uczył się przedmiotów ogólnokształcących takich jak: język polski, język angielski, matematyka, informatyka oraz zawodowych- zgodnie z programem nauczania.
W cyklu dwuletnim są zaledwie 4 tygodnie praktyk zawodowych (140 godzin) u wybranego przez Was pracodawcy. Jeżeli pracujesz w zawodzie, praktyki zostają zaliczone w ramach wykonywanej pracy, wystarczy podpis pracodawcy.
Koszt nauki to tylko 100zł miesięcznie. Bez problemu połączysz pracę z nauką. Uwaga! Jeżeli nie spełnisz frekwencji minimum 50% w danym miesiącu, zostanie naliczona kara frekwencyjna.
⇒ Wypełnij wniosek online tutaj rekrutacja online  lub pobierz wniosek z naszej strony internetowej, wypełnij i prześlij na: sekretariat@start-bydgoszcz.pl, albo przyjdź i wypełnij osobiście w sekretariacie szkoły.
Rekrutacja już trwa! Liczba miejsc ograniczona! Czekamy właśnie na Ciebie!