Ze względu na obecną sytuację postanowiliśmy wprowadzić rekrutację on-line. Proces ten usprawni zapisanie kandydata do Branżowej Szkoły II stopnia START w Bydgoszczy i jest tak samo skuteczny jak osobista wizyta w naszej Szkole.

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia elektronicznego wniosku rekrutacyjnego.

Uczeń

Imię, drugie imię (jeśli posiada), nazwisko:


Data urodzenia:

Miejsce urodzenia:

PESEL:   Telefon kontaktowy:


Adres zameldowania (miejscowość, ulica nr, kod pocztowy):


email:

Ukończona szkoła branżowa I stopnia (lub poprzednia szkoła - w przypadku przeniesienia z innej szkoły):

Ukończony typ szkoły:

Uwagi  (dysleksja, dysgrafia itp), uwagi o stanie zdrowia:

 

Zawód

 

Pozostałe

Z jakiego źródła dowiedziałeś się o szkole?
od znajomych   z plakatu   z ulotki   z informacji w szkole   z internetu   z targów edukacyjnych   z prezentacji w mojej szkole   inne

 

 

Zaznacz aby potwierdzić, że zapoznałeś/aś się z treścią klauzuli dotyczącej Ochrony Danych Osobowych.