Ze względu na obecną sytuację postanowiliśmy wprowadzić rekrutację on-line. Proces ten usprawni zapisanie kandydata do Szkoły Branżowej START w Bydgoszczy i jest tak samo skuteczny jak osobista wizyta w naszej Szkole.

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia elektronicznego wniosku rekrutacyjnego.

Miejsce praktycznej nauki zawodu jest bardzo ważne, jeśli już wiesz gdzie chcesz ją odbywać, wpisz w formularzu dane wybranej firmy, jeżeli nie znasz żadnego miejsca praktyk, nie martw się, zaznacz: potrzebuje pomocy szkoły w znalezieniu miejsca praktycznej nauki zawodu, nakierujemy Cię i udostępnimy listę pracodawców z którymi współpracujemy.

Uczeń

Imię, drugie imię (jeśli posiada), nazwisko:


Data urodzenia:

Miejsce urodzenia:

PESEL:   Telefon kontaktowy ucznia:


Adres zameldowania (miejscowość, ulica nr, kod pocztowy):


email:


Ukończona szkoła podstawowa (lub poprzednia szkoła - w przypadku przeniesienia z innej szkoły):

Uwagi  (dysleksja, dysgrafia itp), uwagi o stanie zdrowia:

 

Zawód, praktyki i przedmioty


 

Miejsce praktycznej nauki zawodu (nazwa firmy):

Adres, telefon kontaktowy, NIP firmy:

 
Potrzebuję pomocy Szkoły w znalezieniu miejsca praktycznej nauki zawodu

Rodzice (Opiekunowie prawni)

Imię i nazwisko ojca:

nieznany   nie żyje

Adres (jeśli jest różny od adresu ucznia / miejscowość, ulica nr, kod pocztowy):

Telefon kontaktowy:   e-mail:

 
 

Nazwisko i nazwisko matki:

nieznana   nie żyje

Adres (jeśli jest różny od adresu ucznia / miejscowość, ulica nr, kod pocztowy):

Telefon kontaktowy:   e-mail:

 

Pozostałe

Z jakiego źródła dowiedziałeś się o szkole?
od znajomych   z plakatu   z ulotki   z informacji w szkole   z internetu   z targów edukacyjnych   z prezentacji w mojej szkole   inne

 

 

Zaznacz aby potwierdzić, że zapoznałeś/aś się z treścią klauzuli dotyczącej Ochrony Danych Osobowych.