Rodzice uczniów klas I i II!

Zapraszamy serdecznie na spotkanie z Dyrektorem Szkoły, które odbędzie się w czwartek 9 marca o godzinie 17:00 na II piętrze w sali 212 (aula). Podczas spotkania zostaną omówione kwestie dotyczące likwidacji szkoły i przedstawione propozycje kontynuacji nauki.