Pobierz wniosek- Wniosek branżowa II stopnia wypełnij i prześlij do nas skan lub dostarcz osobiście do sekretariatu szkoły wraz ze świadectwem ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia/ Zasadniczej Szkoły Zawodowej.