Szanowni Państwo,

poniżej znajdują się aktualne stawki wynagrodzenia młodocianych pracowników.

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2020 r. wyniosło – 5.168,93 zł (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 1030).

grudzień 2020- luty 2021
rok nauki wynagrodzenie miesięczne brutto stawki na ubezpieczenie społeczne razem podstawa do wypłaty
emerytalne
19,52%
rentowe
8%
chrobowe
2,45%
I 258,45 zł 25,22 zł 3,88 zł 6,33 zł 35,43 zł 223,02 zł
25,22 zł 16,80 zł
II 310,14 zł 30,27 zł 4,65 zł 7,60 zł 42,52 zł 267,62 zł
30,27 zł 20,16 zł
III 361,83 zł 35,31 zł 5,43 zł 8,86 zł 49,60 zł 312,23 zł
35,31 zł 23,52 zł