Szanowni Państwo,
Drodzy Uczniowie,

decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, zajęcia w szkole zostają zawieszone na 2 tygodnie, tj. od 12 do 25 marca br.

Odwołane zajęcia obejmują:
– zajęcia dydaktyczne w szkole, w tym rekolekcje wielkopostne;
– od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników (Ośrodek Rajska);
– uczniowie będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach.

Pracodawca może jednak porozumieć się z uczniem i jego rodzicem/opiekunem prawnym i udzielić w tym czasie urlopu bezpłatnego jeżeli uzna, że ze względu na specyfikę organizacji pracy zachodzi taka konieczność.

Proszę o systematyczne sprawdzanie ogłoszeń w dzienniku elektronicznym i na stronie internetowej szkoły.

Dyrekcja